Sosyal Sorumluluk

Gülsan Grup

Sosyal Sorumluluk

Gülsan Grup Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi; yürüttüğü projelerle, tüm toplumun refah düzeyini eşit olarak geliştirmek ve gelişimin ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilirliğini ve sağlamaktır.

Uluslararası platformda Türkiye adına değer oluşturabilmenin yolunun yeni nesilleri eğitmekten geçtiğine inanmaktayız. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ortak Eğitim Programı çerçevesinde tecrübelerimizi yeni nesiller ile paylaşarak bu amaca hizmet etmekteyiz.

Endüstriyel atıklarımızı ayırarak geri dönüşümde kullanılmasını sağlıyor, bu şekilde çevre dostu üretim yapıyoruz.